Ventilation

Ett friskt innomhusklimat är en förutsättning för ditt välmående. Vi hjälper dig med det mesta inom ventilation, från grundläggande rengöring i din bostad till byggnation och konvertering av ventilationssystem.

Har du frågor om ditt ventilationssystem eller vill förbättra ventilationen? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 

Rensning/rengöring

Ett smutsigt ventilationssystem bidrar inte bara till sämre innomhusklimat utan även risk för fuktskador, sämre verkningsgrad, större slitage och högre energiförbrukning. Därför bör ventilationssystem rengöras kontinuerligt. Vi rekomenderar att ventilationssystem rengörs vart 4-6 år.

Vi utför rengöring/rensning av ventilation i hela storstockholm. Vi rengör ventilation i allt från villor till större bostäder och lokaler. 

Byggnation

Nya ventilationssystem
Vi hjälper er att installera nytt ventilationssytem i bostaden. Allt från självdrag till mekanisk frånluft och FTX-system. 

Konvertering/förbättring av ventilationssytem
Känner ni att erat befintliga ventilationssystem inte är tillräckligt så kan vi hjälpa er att konvertera ert gamla ventilationssystem till ett mer modernt och effektivt system. Detta brukar oftast innebära att vi konverterar ett självdragssytem till mekaniskt-frånluft eller ersätter delar av systemet med nya komponenter.