Besiktningar

För att kunna känna sig trygg när man eldar bör man besiktiga eldstad samt skorsten kontinuerligt. Vi utför alla typer av besiktningar och provtryckningar av eldstäder och skorstenar för att säkerhetsställa att inga risker finns när du eldar eller tar din eldstad i bruk.
Vi besiktigar även imkanaler (spisfläktskanal) och takskyddsanordningar.
 

Olika typer av besiktningar/Provtryckningar

Kontakta gärna oss om du har frågor angående din eldstad eller behöver hjälp med besiktning. Några av de besiktningstjänster vi erbjuder är;
- Nyinstallationsbesiktningar
- Sprängbesiktningar
- Skortenskarteringar
- Försäljningsbesiktningar
- Funktionskontroll
- Underhållsbesiktning

Ovk-besiktning

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Vi erhåller de högsta certifikaten för att utföra Ovk-besiktning och utför besiktningar på alla typer av byggnader och ventilationssytem.

Läs mer här