Sotningstjänster

För att erhålla ett gott brandskydd och skick av din eldstad behöver dessa sotas regelbundet. Vid sotning avlägsnas brandfarliga beläggningar i skorstens samt eldstad vilket minskar risken för skorstensbrand. Sotning är föreskrivet i lag och sedan 2014 får du som  fastighetsägare bestämma själv vem som utför sotningen. För att ansöka om byte av sotare kan ni kontakta Stockholms brandförsvar och fylla i denna blankett  eller höra av er till oss så hjälper vi er.
   

Hur ofta ska man sota

Lokaleldstäder
1 år om eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år om eldstaden inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning (detta gäller även fritidshus)

Värmepannor
1 år om eldning sker med träpellets eller annat, från sotningssynpunkt motsvarande bränsle, och eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet. 
2 år om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans effekt uppgår till högst 60 kW.
 

sotning imkanal/spisfläkt

Sotning av imkanal med spisfläkt är idag inget krav enligt lag men bör ändå utföras med jämna mellanrum. Vi rekomenderar att detta utförs ca vart 6-8 år.

byte av sotare

Kommunen där du bor ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning och brandskyddskontrollen upphandlas av brandförsvaret. Du kan sedan 2014 välja annan sotare än den som kommunen i din kommun har upphandlat.  Vill du ha hjälp med detta kan du kontakta antingen oss eller Stockholms brandförsvar och fyll i denna blankett.

Brandskyddskontroll ska utföras av från Storstockholms brandförsvar delegerad person/företag.