PRISER

Prisuppgifter (Lokala prisskillnader kan förekomma)

Exempel på priser
  • Sotning ett objekt: 995kr inkl moms (gäller Danderyd)
  • Nyinstallationsbesiktning eldstad: 2400kr inkl moms
  • Nyinstallationsbesiktning imkanal: 1075kr inkl moms
  • Ovk-besiktning villa F-luft (nybyggnad): 2750kr inkl moms
  • Ovk-besiktning villa FTX (nybyggnad): 4000kr inkl moms
  • Rensning av ventilation F-luft i villa: 2750kr inkl moms (1995kr inkl moms med ROT-avdrag).
  • Rensning av ventilation FTX i villa: 4000kr inkl moms (2730kr inkl moms med ROT-avdrag).

Kontakta oss gärna för mer specifika priser eller offert